Warunki
Uczestnictwa

Zanim wyruszysz, zapoznaj się z Warunkami Uczestnictwa.

Twoja przygoda będzie udana!

Każda podróż z pstravel to wielkie przedsięwzięcie, które posiada swoje własne zasady. Musisz mieć zapewnione bezpieczeństwo, wygodę oraz prawa Podróżnika, które trwają od spotkania z Pilotem pstravel lub rezydentem, po bezpieczny powrót do domu. Zapoznaj się z poniższym dokumentem przed potwierdzeniem rezerwacji.

Pobierz dokumenty na mojeps

Pobierz najświeższe dokumenty dla Płatnika. Zaloguj się i przeglądaj wybrane dokumenty podróży w formacie PDF. Znajdziesz je również na swojej skrzynce mailowej.

Potrzebujesz kopii w trakcie podróży?

Jeśli nie masz połączenia z Internetem zagranicą, poproś Pilota pstravel o wydruk Warunków Uczestnictwa, warunków sanitarnych, programu podróży itp. Nasi Piloci przygotowani są na każdą ewentualność!

Skrót tego, co musisz zapamiętać przed rozpoczęciem przygody.

Najważniejsze informacje

Gwarancja Organizatora Turystycznego

PS Travel Polska posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na kwotę 128 489.20 zł. Każdy Podróżnik ubezpieczony jest na kwoty KL 10 000 €, NNW 2 000 € i bagaż 200 € oraz Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym i Pomocowym.

Stan na wrzesień 2023

PS Travel Polska siedziba Chłopska 17 62-200 Gniezno Przedsiębiorca posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 788 NIP 598-122-39-13 REGON 367446734

I stopień pssafety od UNIQA w cenie

Każdy Podróżnik objęty jest ubezpieczeniem pssafety I stopnia, które obejmuje KL 10 000 €, NNW 2 000 € i bagaż 200 €. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy również jest w cenie. Możesz poszerzyć stopień ubezpieczenia w mojeps.

Twoja elektroniczna karta pokładowa

Elektroniczna karta pokładowa umożliwi Ci wejście na pokład autokaru lub samolotu, zawiera Twoje miejsce oraz sektor. Znajdziesz na niej również wagę bagażu oraz informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej

Elektroniczną kartę pokładową otworzysz na wszystkich urządzeniach elektronicznych (iPhone z systemem iOS 7 lub nowszym lub Android z systemem 4.1 lub nowszym). Możesz ją również wydrukować i pokazać Pilotowi pstravel lub pracownikowi przed wejściem na pokład.

Warunki Uczestnictwa

Kopię w formacie PDF znajdziesz w drugiej wiadomości mailowej od pstravel.

Warunki Uczestnictwa dotyczą imprez turystycznych, których organizatorem jest PS Travel Polska. Poszczególne punkty Warunków mają zastosowanie do pojedynczych usług turystycznych (zakupionej pojedynczej usługi turystycznej).

Pytania i odpowiedzi

Pierwsza wpłata, druga wpłata, trzecia wpłata i pstravelPay.

Pierwszą wpłatę należy uiścić do 24 godzin od rezerwacji, drugą wpłatę do miesiąca od rozpoczęcia podróży, a trzecią (euro, zależne od regionu) u Pilota pstravel. Zaloguj się do swojego konta mojeps, aby odwiedzić pstravelPay. Możesz uiścić płatność kartą kredytową, kartą debetową, osobistym portfelem PayPal lub na indywidualny numer konta. Potwierdzenie wpłaty otrzymasz do 5 dni roboczych.

Odprawa przed wyruszeniem w podróż.

Podróże samolotowe oraz pozaunijne (z wyłączeniem Bośni i Hercegowiny, Albanii i Czarnogóry) wymagają wykonania odprawy paszportowej pstravel na Twoim koncie mojeps. Zaloguj się i wyszukaj Odprawa i rozkład. Możesz ją wykonać do 2 dni od rozpoczęcia podróży. Jeśli nie posiadasz konta, otrzymasz wiadomość mailową o odprawie.

Bagaż główny i bagaż podręczny w samolocie.

Na city break’i obowiązuje bagaż podręczny o wadze maksymalnej 5 kg, na wszystkie pozostałe podróże autokarowe obowiązuje bagaż główny o maksymalnej wadze do 20 kg oraz bagaż podręczny 5 kg, a na podróże samolotowe torba o maksymalnej wadze do 5 kg. Możesz wykupić bagaż główny na mojeps od 499 zł.

Priorytet i Priorytet+ dla podróży autokarowych.

Możesz ominąć kolejkę oczekiwania do autokarowej odprawy wykupując priorytet na mojeps. Priorytet+ oprócz ominięcia kolejki umożliwia Ci zabranie drugiego bagażu podręcznego. Możesz również wybrać bezpłatnie jeden napój z barku pokładowego. Priorytet dostępny jest dla wybranych podróży. Sprawdź więcej w mojeps.

Dla kogo przeznaczone jest mojeps?

Konto mojeps dostępne jest dla Płatników, którzy zarezerwowali podróż bezpośrednio na stronie internetowej (po rejestracji i zalogowaniu) w walucie polski złoty.

Kiedy godzina rozpoczęcia podróży?

W wiadomości mailowej oraz w rozkładzie na mojeps 2 dni przed rozpoczęciem podróży (do 27 godzin od wyruszenia). Prosimy również o sprawdzenie, czy miejsce rozpoczęcia podróży nie zmieniło się.

Kiedy otrzymam elektroniczną kartą pokładową?

Do 27 godzin od wyruszenia w podróż. Elektronicznej karty pokładowej nie musisz drukować. Miejsce i sektor na karcie pokładowej są wiążące dla każdego Podróżnika.

Jak skontaktować się z ekspertem?

Napisz na rezerwacje@pstravel.pl; zadzwoń 0048 884 280 864 od 10 do 17, od pon do pt; odwiedź Pomoc; napisz przy pomocy Kontaktu dla Płatnika na mojeps lub skorzystaj z czatu na żywo.

Jaki stopień ubezpieczenia posiadam?

Każdy Podróżnik objęty jest ubezpieczeniem pssafety I stopnia od UNIQA, które obejmuje KL 10 000 €, NNW 2 000 € i bagaż 200 €. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy również jest w cenie. Możesz poszerzyć stopień ubezpieczenia w mojeps. Sprawdź sekcję 1 w Warunkach Uczestnictwa.

Pamiętaj o limitach bagażowych!

Na podróże autokarowe obowiązuje bagaż główny o maksymalnej wadze do 20 kg oraz bagaż podręczny do 5 kg, a na podróże samolotowe torba o maksymalnej wadze do 5 kg. Pamiętaj o limitach. Nie przekraczaj limitów bagażowych. Możesz wykupić bagaż na swoim koncie. Sprawdź sekcję 6 w Warunkach Uczestnictwa.

Do kiedy mogę anulować rezerwację ze zwrotem należności?

Swoją podróż możesz anulować do 50 dni od rozpoczęcia podróży, aby uzyskać zwrot 90% wpłaconej należności. Im bliżej nadchodzącej przygody, tym wyższe koszta anulowania całej rezerwacji. Podróż możesz anulować po zalogowaniu do swojego konta mojeps lub pisząc na adres mailowy dla Płatników: rezerwacje@pstravel.pl. Sprawdź sekcję 2 w Warunkach Uczestnictwa.

Jakie elementy rezerwacji mogę personalizować?

Wybierz ulubione miejsce w pojeździe, powiększ bagaż, zabierz sprzęt sportowy, stopniuj ubezpieczenie, wykup alerty SMS lub priorytet. Możliwości jest tak wiele, jak wielka jest Twoja nadchodząca przygoda! Stwórz wspomnienia idealne. Poszerzaj możliwości swojej przygody zarządzając rezerwacjami na mojeps lub pisząc na adres mailowy dla Płatników: rezerwacje@pstravel.pl.

Spis treści

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa pstravel. Zawarcie Umowy udziału w podróży jest traktowane jako pełna akceptacja zaprezentowanych Warunków Uczestnictwa, które otrzymali Państwo w punkcie sprzedaży (stacjonarnie, internet lub agent) przed zawarciem Umowy udziału w podróży. Warunki Uczestnictwa dotyczą imprez turystycznych, których organizatorem jest PS Travel Polska. W przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa, poszczególne punkty Warunków mają zastosowanie do pojedynczych usług turystycznych (zakupionej pojedynczej usługi turystycznej).

pstravel, czyli PS Travel Polska zwany jest również Organizatorem. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o usługach turystycznych. PS Travel Polska Organizator www.pstravel.pl siedziba Chłopska 17 62-200 Gniezno Przedsiębiorca posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 788 NIP 598-122-39-13 REGON 367446734

infolinia pomocy dla Płatnika +48 884 280 864 od 10 do 17 od pon do pt; adres mailowy rezerwacje@pstravel.pl. Przed rozmową prosimy o podanie kodu bezpieczeństwa (numer Umowy udziału w podróży), który potwierdzi tożsamość Płatnika.

1 Zmiany świadczeń i cen, ubezpieczenia.

1. PS Travel Polska zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) umownej ceny imprezy turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, PS Travel Polska każdorazowo zobowiązane będzie powiadomić Płatnika listownie lub e-mailem o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie z Płatnikiem nie może być podwyższona. Płatnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a które nastąpiło po zawarciu Umowy udziału w podróży, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim przypadku PS Travel Polska może odliczyć od zwrotu należnego Płatnikowi rzeczywiste koszty obsługi.
2. W przypadku gdy PS Travel Polska przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszone jest zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazanych w art. 40 ust.1 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej, PS Travel Polska zobowiązane jest niezwłocznie poinformować Płatnika o treści tych zmian listownie lub mailowo wskazując zmiany oraz ich ewentualny wpływ na cenę imprezy turystycznej. W takim przypadku PS Travel Polska może jednocześnie zaoferować Płatnikowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyżej jakości. Po otrzymaniu takiej informacji, Płatnik w ciągu kolejnych siedmiu dni zobowiązany jest na piśmie poinformować punkt sprzedaży, w którym Umowa udziału w podróży została zawarta, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy udziału w podróży albo odstępuje od zawartej Umowy udziału w podróży za zwrotem wszystkich wniesionych przez niego opłat, bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie albo odstępuje od Umowy udziału w podróży oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną oraz jej cenę w przypadku gdy została Płatnikowi zaoferowana. Płatnik, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków Umowy udziału w podróży nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. W przypadku gdy zmiana Umowy udziału w podróży lub zastępcza impreza turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, PS Travel Polska jest uprawnione do odpowiedniego obniżenia ceny.
3. W przypadku rozwiązania Umowy udziału w podróży z powodu odstąpienia Płatnika od Umowy udziału nie później niż 50 dni od dnia rozwiązania umowy, PS Travel Polska zwraca 90% wpłaconej należności za imprezę turystyczną w przypadku uiszczenia całej należności (nie licząc kosztów programowych).
4. PS Travel Polska przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać zmiany warunków Umowy udziału w podróży w przypadku gdy zmiana ta jest nieznaczna. Zmienione Warunki Uczestnictwa zostaną zaktualizowane na stronie internetowej PS Travel Polska pod adresem internetowym www.pstravel.pl lub w punktach stacjonarnych firmy.
5. PS Travel Polska oświadcza, że zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. zawarło z firmą UNIQA stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Organizatora na wypadek konieczności zapewnienia powrotu Podróżników do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Płatnika na imprezy turystyczne. Ponadto wszyscy Podróżnicy organizowanych przez PS Travel Polska są ubezpieczeni od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Płatnik ma prawo i obowiązek zapoznać się z warunkami ubezpieczenia w biurze (lub online) przed wyjazdem. Zawierając niniejszą umowę, Płatnik deklaruje, że stan jego zdrowia i wszystkich Podróżników pozwala na korzystanie ze świadczeń lub programu podróży będących przedmiotem umowy z Organizatorem. Przy wyborze podróży do krajów leżących w innych strefach klimatycznych Organizator udziela informacji o panujących tam warunkach, konieczności ewentualnych szczepień oraz przeciwwskazaniach lekarskich. Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia, co wiąże się z dodatkowymi opłatami niewymienionymi w Umowie udziału w podróży. Rozszerzone ubezpieczenie dostępne jest do wykupienia po zakończeniu procesu rezerwacji w mojeps, po zalogowaniu do konta Płatnika.
6. W cenie nie są zawarte jako nie objęte ceną podróży m.in. napiwki, opłaty za fotografowanie, bilety wstępu, opłaty lotniskowe. Minimalna liczba Podróżników, przy której podróż będzie realizowana wynosi: Imprezy z transportem lotniczym 16 (szesnaście) podróżujących. Podróże z transportem autokarowym 30 (trzydzieści) osób. Płatnik zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu podróży z powodu niewystarczającej liczby rezerwacji w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży lub propozycji innego terminu tej samej podróży. Program jest programem ramowym i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ze względu na specyfikę regionu, z różnych powodów niezależnych od organizatora np.: zamknięcie danego obiektu, warunki atmosferyczne, problemy na trasie uniemożliwiające dotarcie do danego punktu, czy inne przypadki losowe lub siły wyższe, istnieje możliwość naniesienia zmiany na zamianę punktów zwiedzania lub miejsc, nie umniejszając atrakcyjności programu.

2 Odstąpienie od Umowy ze strony Płatnika lub Podróżnika, zmiana Umowy udziału w podróży, Podróżnicy zastępczy.

1. W każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej/usługi turystycznej Płatnik ma możliwość odstąpienia od Umowy udziału w podróży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy udziału w podróży, Płatnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym zawarł umowę lub poprzez osobiste konto mojeps (załączając oświadczenie w załączniku w trakcie procesu anulacji). Datą złożenia odstąpienia od Umowy udziału w podróży jest dzień potwierdzenia anulacji przez PS Travel Polska.
2. Jeżeli Płatnik odstąpi od Umowy udziału w podróży lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej/usługi turystycznej z powodów niezależnych od PS Travel Polska, to PS Travel Polska zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz opłaty za odstąpienie stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punktach 1.2 Warunków Uczestnictwa poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy/usługi turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.
3. Na żądanie Płatnika PS Travel Polska uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od Umowy udziału w podróży. Opłata podlega potrąceniu z zapłaconej ceny za imprezę, usługę turystyczną. Pozostała po potrąceniu kwota zostanie zwrócona Płatnikowi w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy udziału w podróży przez Płatnika. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi, iż odstąpienie od Umowy udziału w podróży bądź jej rozwiązanie następuje bez opłaty.
4. Płatnik i/lub Podróżnik ponosi koszty odstąpienia od Umowy udziału w podróży również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy/usługi turystycznej, w czasie podanym w rozkładzie na koncie osobistym mojeps lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy/usługi turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu, testu na obecność COVID–19 w organizmie lub niezbędnej wizy. O ile Płatnik i/lub Podróżnik nie poinformował PS Travel Polska o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie/usłudze turystycznej do chwili rozpoczęcia imprezy/usługi turystycznej (check-in w przypadku udziału w imprezie turystycznej oraz zakupu samej usługi turystycznej) zobowiązany jest przekazać do punktu sprzedaży, w którym zawarł umowę informację na piśmie o tym, iż w imprezie/usłudze takiej nie uczestniczy.
5. Koszty odstąpienia od Umowy udziału w podróży wynoszą standardowo za osobę: do 50 dni przed rozpoczęciem imprezy 10% ustalonej ceny; do 36 dni przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny; od 35. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny; od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny; od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny; od 10. dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny; od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia 100% ustalonej ceny.
6. Koszty odstąpienia od Umowy udziału w podróży stanowiące wyjątki od reguły standardowej określonej w pkt 2.5 wynoszą: oferty typu last minute (ostatni moment), first minute, next minute, best minute, second minute, I, II oraz III etap, nowy sezon, oferty dnia, oferty specjalne, Oferty oszczędnościowe, podróż statkiem (rejs) (są to ceny niższe, niż katalogowe): do 50 dni przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny; do 36 dni przed rozpoczęciem imprezy 55% ustalonej ceny; od 35. dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny; od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ustalonej ceny; od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny; od 10. dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny; od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia 100% ustalonej ceny. Płatnik może odstąpić od Umowy udziału w podróży przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego. Płatnik może żądać wyłącznie zwrotu zapłaconej kwoty bez dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
7. Na życzenie Płatnika, w miarę możliwości, w tym w miarę dostępności miejsc, istnieje możliwość jednej bezpłatnej zmiany Umowy udziału w podróży, jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku zmiany Umowy udziału w podróży na droższą, należy dopłacić różnicę powstałą z wyliczenia ceny na dzień dokonania zmiany. W przypadku zmiany Umowy udziału w podróży na tańszą różnica w cenie nie może wynosić więcej niż 10% ceny pierwotnej (z pierwszej Umowy udziału w podróży). W przypadku, gdy różnica przy pierwszej zmianie jest wyższa niż 10% zmiany mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy udziału w podróży na zasadach określonych w punktach Warunków Uczestnictwa przy jednoczesnym zawarciu nowej Umowy udziału w podróży, na podstawie, której Płatnik zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną/usługę turystyczną wskazaną w nowej Umowy udziału w podróży. W przypadku każdej kolejnej zmiany (od drugiej począwszy) bez względu na różnicę w cenie, tj. może być ona mniejsza albo większa niż 10%, zgłoszonej w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej oraz zmiany umowy dokonywanej po upływie 40-ego dnia do daty wyjazdu zmiany mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa przy jednoczesnym zawarciu nowej Umowy udziału w podróży, na podstawie, której Płatnik zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną/usługę turystyczną wskazaną w nowej Umowy udziału w podróży. W przypadku zmiany na życzenie Płatnika, Umowę udziału w podróży, obejmującej przelot samolotem na Umowy udziału w podróży z dojazdem własnym lub odwrotnie, a także zmiany pomiędzy sezonami zmiana taka jest możliwa wyłącznie po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy udziału w podróży na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa przy jednoczesnym zawarciu nowej Umowy udziału w podróży, na podstawie, której Płatnik zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej Umowy udziału w podróży. Pod pojęciem zmiany Umowy udziału w podróży na życzenie Płatnika, rozumie się np. zmianę miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej oraz programu imprezy turystycznej. Jeśli z zawartej Umowy udziału w podróży wynika, iż w danej imprezie turystycznej ma brać udział kilku Podróżników, rezygnacja chociażby jednego jej Podróżnika z udziału w tej imprezie turystycznej lub zmiana wieku Podróżnika upoważnia PS Travel Polska do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie turystycznej. Ponowna kalkulacja ceny jest dokonywana według aktualnych cen dostępnych na stronie internatowej www.pstravel.pl.
8. Płatnik może przenieść na osobę spełniającą Warunki Uczestnictwa wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy udziału w podróży uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy udziału w podróży obowiązki. Płatnik jest wyłącznie uprawniony do zgłaszania takiej zmiany odnośnie Podróżników z Umowy udziału w podróży. Płatnik zobowiązany jest do poinformowania PS Travel Polska o zmianie Podróżnika na piśmie lub mailowo nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może wiązać się poniesieniem przez PS Travel Polska dodatkowych kosztów. Zmiana Podróżnika w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest bezpłatna. Za zmiany dokonywane po upływie 7-ego dnia do daty wyjazdu, PS Travel Polska pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 250 PLN za Podróżnika. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez PS Travel Polska z tytułu dokonanych zmian. W przypadku przelotów liniowych, podróży statkiem (rejs) lub imprez turystycznych opartych na połączeniach rejsowych lub imprez turystycznych opartych na przelocie w jedną stronę lub dwie liniami RYANAIR Limited, WIZZ AIR HUNGARY Ltd. taka zmiana nie jest możliwa, chyba że Płatnik otrzyma od PS Travel Polska pisemne potwierdzenie możliwości dokonania zamiany Podróżnika i wysokość kosztów z tym związaną. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez PS Travel Polska w wyniku zmiany Podróżnika, Podróżnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
9. Program podróży zawsze jest programem ramowym i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ze względu na specyfikę regionów i ich odmienność, z różnych powodów niezależnych od organizatora np.: zamknięcie danego obiektu, warunki atmosferyczne, problemy na trasie uniemożliwiające dotarcie do danego punktu, czy inne przypadki losowe lub siły wyższe, istnieje możliwość naniesienia zmiany na zamianę punktów zwiedzania lub miejsc, nie umniejszając atrakcyjności programu
10. Wszelkie opłaty związane z odstąpieniem od Umowy udziału w podróży i zmianą Umowy udziału w podróży jak również opłaty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej są natychmiast wymagalne.
11. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych w ramach umowy, tj. dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia lub obniżki ceny przedawniają się z upływem 3 lat.
12. PS Travel Polska może bez konsekwencji anulować podróż z uwagi na pandemie, konflikty zbrojne w danej destynacji, problemy etniczne lub inne pokrewne oraz z uwagi na niewystarczającą ilość Podróżników (poniżej 15 osób) do 12 dni przed rozpoczęciem podróży.
13. Jeśli Płatnik nie dokona dopłaty (druga lub trzecia wpłata) za rezerwację do 7 dni po terminie zapłaty, rezerwacja zostanie anulowana z potrąceniem wpłaconej należności (pierwszej wpłaty/zaliczki).
14. W przypadku anulacji rezerwacji (w każdym przypadku) po uiszczeniu pierwszej wpłaty/zaliczki naliczana jest opłata 250 zł od Podróżnika. W przypadku anulacji po uiszczeniu drugiej lub trzeciej wpłaty obowiązują warunki z punktów 2.5 i 2.6.
15. Podróżnicy objęci kwarantanną lub nieposiadający testu na obecność COVID–19 w organizmie/Unijnego Certyfikatu COVID nie mogą rozpocząć podróży i obowiązuje tu punkt 2.4.

3 Podróż autokarem lub samolotem.

1. Z dniem 16/07/2006 organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14/12/2005 do poinformowania Podróżników korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy udziału w podróży nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy to organizator zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, organizator niezwłocznie powiadomi o tym Płatnika poprzez punkt sprzedaży, w którym Płatnik nabył imprezę turystyczną. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Płatnik zostanie o tym poinformowany przez PS Travel Polska. PS Travel Polska zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźników lotniczych i numerów lotów. Wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduje się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. W niektórych przypadkach przejazd i przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej przeznaczony jest na transport.
3. Podróżnicy uczestniczący w imprezie turystycznej obejmującej przelot samolotem lub Płatnicy, którzy zawarli Umowy udziału w podróży, której przedmiotem jest tylko przelot samolotem powinni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed planowanym odlotem zgodnie z informacją zawartą w rozkładzie na koncie osobistym mojeps lub w wiadomości mailowej 2 dni przed rozpoczęciem podróży.
4. Płatnik w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej i przez cały okres jej trwania jest zobowiązany posiadać dokumenty podróży na urządzeniu przenośnym lub wydrukowane. PS Travel Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak ich posiadania przez Płatnika lub Podróżnika, chyba że niemożność ich wydrukowania była spowodowana okolicznościami za które PS Travel Polska ponosi odpowiedzialność. Elektroniczna karta pokładowa dla podróży autokarowych może pozostać w wersji elektronicznej, w przypadku podróży samolotowych dokument musi być przedstawiony w formie fizycznej.
5. Bagaż rejestrowany (główny) jest dodatkowo płatny i jego cena wynosi 499 zł w obie strony (jeden bagaż o wadze do 20 kg). Bagaż dostępny jest do wykupienia u agenta, w Salonie lub na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.pstravel.pl.
6. PS Travel Polska uwzględnia opóźnienia nie wynikające z powodu Organizatora, tj.: zator drogowy, problemy na pokładzie, opóźnienia lotu. W momencie opóźnienia przyjazdu autokaru do miejsca rozpoczęcia podróży Płatnika i Podróżników, osoby docelowo uczestniczące w podróży powinny nie opuszczać miejsca rozpoczęcia podróży. Pilot lub rezydent nie mają obowiązku informowania o opóźnieniach. Opóźnienia aktualizowane w czasie rzeczywistym dla podróży autokarowych lub samolotowych znajdują się na koncie osobistym mojeps.
7. Połączenie dodatkowe (tzw.: antenka) realizowana jest wyłącznie przy minimum 6 Podróżnikach (osobach) z danego miasta na jeden kierunek w jednym terminie. W przeciwnym razie Płatnik wraz z Podróżnikami zobowiązany jest dojechać na własny koszt do wskazanego przez PS Travel Polska miejsca (autokaru docelowego), a PS Travel Polska zwraca należną dopłatę za antenkę na numer konta Płatnika. PS Travel Polska informuje o anulowaniu antenki najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem podróży.
8. Elektroniczna karta pokładowa z wyznaczonym miejscem dostarczona zostanie drogą elektroniczną do Płatnika do 25 godzin od rozpoczęcia podróży. W przypadku podróży autokarowej, dokument może zostać przedstawiony w formie elektronicznej. W przypadku podróży samolotowej, karta pokładowa musi być przedstawiona w formie fizycznej.

4 Obowiązek współdziałania.

1. Jeżeli w trakcie realizacji imprezy turystycznej Płatnik stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych Umową udziału w podróży, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela – Pilota lub rezydenta PS Travel Polska w miejscu pobytu oraz wykonawcę usługi w sposób odpowiedni do rodzaju usługi.
2. Oczekiwaniem PS Travel Polska jest to, iż Płatnicy i/lub Podróżnicy będą współdziałać z PS Travel Polska tak, aby impreza turystyczna miała przebieg zgodny z zawartą Umową udziału w podróży. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez: posiadanie ważnego przez cały czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu paszportu, przy uwzględnieniu tego, iż w szczególnych wypadkach okres ten musi być nie krótszy niż 12 miesięcy, posiadanie ważnej wizy, spełnianie innych dodatkowych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie na terytorium którego odbywać będzie się impreza turystyczna, posiadanie Dokumentów podróży PS Travel Polska. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia, sugerujemy Podróżnikom podporządkowanie się poleceniom Pilota pstravel lub rezydenta.
3. Płatnik odpowiada również za spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających mu udział w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej Podróżników.
4. Podróżnicy utrudniający pracę: Pilotowi, rezydentowi, pracownikowi, kierowcom PS Travel Polska może zostać w każdym momencie wykluczony z podróży w trakcie jej trwania, co równoważne jest z anulowaniem Umowy udziału w podróży z uwagi na brak akceptacji Warunków Uczestnictwa. W autokarze i samolocie, przez cały okres trwania podróży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Podróżnicy, którzy będą zagrażać Podróżnikom lub pracownikom PS Travel Polska mogą zostać zgłoszeni do odpowiednich służb porządkowych w Polsce, kraju tranzytowym lub destynacji, w której odbywa się podróż. Bezpieczeństwo Podróżników oraz pracowników PS Travel Polska jest priorytetowe w każdym momencie trwania podróży (tyczy się to każdej podróży).

5 Reklamacje, pozasądowe rozwiązywanie sporów.

1. Reklamacje związane z realizacją imprezy można składać pisemnie do organizatora imprezy turystycznej na adres wskazanym w Umowie udziału w podróży (dotyczy wyłącznie reklamacji wnoszonych po zakończeniu imprezy turystycznej) w terminie 45 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. W reklamacji Płatnik zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania Umowy udziału w podróży oraz określić swoje żądania. Reklamacje PS Travel Polska rozpatruje w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania).

6 Personalizacja podróży, limity bagażowe, informowanie o rozpoczęciu podróży, zmiany rezerwacyjne i mojeps.

1. Organizator oświadcza, iż konto osobiste mojeps jest usługą dodatkową i nie odpowiada za jej nieprawidłowe działanie na niektórych urządzeniach elektronicznych. Dodatkowo, PS Travel Polska nie odpowiada za przerwy techniczne i konserwacyjne, w których mojeps jest wyłączone dla Płatników poprzez opcję logowania na stronie internetowej www.pstravel.pl.
2. Konto mojeps dostępne jest dla Płatników, którzy zarejestrowali się na www.pstravel.pl, a następnie zarezerwowali podróż pstravel na zalogowanym koncie w walucie polski złoty. Płatnicy, którzy wykonali rezerwację telefonicznie, przez przedstawiciela, agenta lub jako gość, nie posiadają konta mojeps i nie mają możliwości dodania już założonej rezerwacji do nowego konta.
3. Zmiany personalizacyjne podróży dostępne są na koncie Płatnika i płatne w zakresie własnym, dotyczy to.: ubezpieczenia dodatkowego, pakietu zmian rezerwacyjnych, miejsca rozpoczęcia podróży, alertów SMS itp.
4. Odprawa paszportowa dostępna na www.pstravel.pl w mojeps jest wymagana do uzyskania karty pokładowej na wszystkie imprezy turystyczne samolotowe oraz imprezy turystyczne pozaeuropejskie z wyłączeniem Bośni i Hercegowiny, Albanii oraz Czarnogóry. Odprawa paszportowa dostępna jest do 2 dni od rozpoczęcia imprezy turystycznej. Po tym okresie odprawa paszportowa jest niedostępna. Mogą pojawić się sytuacje, w których odprawa paszportowa wymagana będzie dla kierunków, których odprawa paszportowa nie dotyczy z uwagi na sytuację panującą w danej destynacji. Płatnicy, którzy nie posiadają konta mojeps uzyskają informacje dotyczące odprawy paszportowej na adres mailowy.
5. Wszelkie usługi personalizacyjne po zalogowaniu na konto osobiste mojeps są opcjonalne, w tym: wykupienie bagażu rejestrowanego, rezerwacja miejsca w pojeździe, priorytet, zwiększenie zakresu ubezpieczenia. Po rezygnacji Płatnika z imprezy turystycznej, należności personalizacyjne nie są zwracane z uwagi na koszty poniesione przy zmianach rezerwacyjnych w Umowie udziału w podróży.
6. Limit bagażowy dla podróży krótszych i do 3 dni programowych wynosi 5 kg dla bagażu podręcznego, dla podróży autokarowych 20 kg dla bagażu głównego oraz 5 kg dla bagażu podręcznego, dla podróży samolotowych 5 kg dla bagażu podręcznego. Bagaż główny (rejestrowany) można wykupić po zalogowaniu w mojeps w cenie 299 PLN (jedna sztuka). Podane wartości dotyczą pojedynczego Podróżnika. Nie istnieje możliwość łączenia limitów bagażowych. Jeśli waga bagażu głównego będzie przekraczała 20 kg, zostanie naliczona opłata dodatkowa 40 zł od każdych dodatkowych 2 kg. Waga bagażu może zostać sprawdzona przed umieszczeniem go w luku bagażowym. Dotyczy to tylko podróży autokarowych.
7. Jeśli waga bagażu głównego (rejestrowanego) będzie przekraczała limity przewoźnika lotniczego, opłaty dodatkowe pokrywane są przez podróżującego.
8. Organizator zapewnia informowanie Płatnika o godzinie i miejscu rozpoczęcia podróży w rozkładzie 2 dni przed rozpoczęciem podróży na koncie osobistym mojeps po zalogowaniu. Wiadomości SMS (alerty SMS) są dodatkowo płatne poprzez należności personalizacyjne, nie są zwracane z uwagi na koszty poniesione przy zmianach rezerwacyjnych na Umowie udziału w podróży. Płatnicy nie posiadający konta mojeps zostaną poinformowani o rozpoczęciu podróży 2 dni przed jej rozpoczęciem w wiadomości mailowej.

7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Płatnika jest PS Travel Polska. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tylko przez Organizatora. PS Travel Polska oświadcza, że jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), powierzanych danych osobowych.
2. Podane przez Płatnika dane osobowe będą udostępniane przewoźnikom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, obsłudze imprezy (Pilotom pstravel, kierowcom, rezydentom), agentom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych tylko w celach świadczenia usług. Podane przez Płatnika dane osobowe nie będą udostępniane reklamodawcom, pracownikom PS Travel Polska, którzy nie są bezpośrednio związani z obsługą klienta indywidualnego lub grupowego, pracownikom IT oraz innym, którzy nie mają wpływu na przebieg właściwej podróży.
3. Podanie danych osobowych przez Płatników jest dobrowolne. Płatnik ma prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz prawo ich poprawienia drogą internetową lub telefoniczną po uprzedniej weryfikacji tychże. Weryfikacja obejmuje: imię i nazwisko Płatnika, datę urodzenia jednego z Podróżników i/lub miejsce zameldowania. Po prawidłowej weryfikacji podanych danych, Płatnik ma dostęp do tychże i może je poprawić poprzez wybraną drogę kontaktu z pracownikiem PS Travel Polska. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach www.pstravel.pl Organizatora i nie będą udostępnianie podmiotom trzecim. Administratorem serwerów www.pstravel.pl jest Google Cloud GCP i G Suite, który nie ma bezpośredniego wglądu w dane. Zakres powierzonych danych obejmuje imię i nazwisko Płatnika oraz Podróżników, adres zameldowania, adres e- mail, numer telefonu, data urodzenia oraz w wyjątkowych przypadkach numer Pesel lub numer dokumentu tożsamości. Wyjątkowy przypadek: odprawa samolotowa, rozszerzone ubezpieczenie, chęć udzielenia pomocy zdrowotnej w trakcie podróży.
4. Dane przechowywane są tylko i wyłącznie w serwerze www.pstravel.pl z dostępem dla pracowników (ekspertów) PS Travel Polska i nie mogą być przegrane doraźnie na twardy dysk, nawet ze względu technicznych. Dane te nie ulegają przedawnieniu i nie są usuwane bez prośby Płatnika. Na prośbę Płatnika, wszelkie dane mogą zostać usunięte z chmury www.pstravel.pl w ciągu 14 dni roboczych. Wiąże się to z anulowaniem rezerwacji z winy Płatnika na zasadach zawartych w Warunkach Uczestnictwa.
5. PS Travel Polska nie powierza danych Płatnika oraz Podróżników innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Płatnika. PS Travel Polska może korzystać ze wsparcia IT świadczonego przez firmy zewnętrze. Ewentualny dostęp do danych będzie się odbywał pod nadzorem PS Travel Polska. Ponadto PS Travel Polska w zawartej z firmą umowie zobowiąże firmę, że w każdym przypadku, gdy wykonywanie umowy będzie wymagało przetwarzania danych osobowych, firma zobowiązana będzie przetwarzać te dane zgodnie z przepisami RODO.
6. PS Travel Polska oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych są upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. PS Travel Polska oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych, przed przystąpieniem do wykonywania czynności z zakresu danych osobowych, zostały przeszkolone z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, szkolenie obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: podstawowe definicje związane z przetwarzaniem danych, w tym definicję danych osobowych; zasady i warunki przetwarzania danych osobowych; zasady bezpieczeństwa, w tym zakaz dokonywania bez upoważnienia: odczytu, modyfikacji, powielania, usuwania, zapisywania na nośnikach oraz przekazywania danych w dowolnej formie; prawa osób, których dane są przetwarzane; zasady zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
7. Prawa Płatnika przy zarządzaniu danymi osobowymi: prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych; prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne; prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych, wiąże się to z anulowaniem rezerwacji przez Płatnika na zasadach zawartych w Warunkach Uczestnictwa; prawo do sprzeciwu — w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji; wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wiąże się to z anulowaniem rezerwacji przez Płatnika na zasadach zawartych w Warunkach Uczestnictwa; prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie, tylko i wyłącznie po uprzedniej weryfikacji danych osobowych Płatnika; prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt, wiąże się to z anulowaniem rezerwacji przez Płatnika na zasadach zawartych w Warunkach Uczestnictwa.

8. PS Travel Polska gromadzi dane osobowe przy następujących okazjach: gdy Płatnik rezerwuje podróż na www.pstravel.pl, w Salonie lub u agenta, gromadzone będą określone dane osobowe, aby Płatnik i/lub Podróżnicy mogli korzystać z usług PS Travel Polska (między innymi adres e-mail, data urodzenia, miejsce zameldowania); gdy podejmujesz decyzje poprzez infolinię, e-mailowo lub mojeps, aktualizujemy podane przez Ciebie dane osobowe. Wykorzystujemy zanonimizowane lub zagregowane informacje w celach takich jak testowanie systemów IT, badania, analiza danych, tworzenie modeli marketingowych i promocyjnych, ulepszanie serwisu www.pstravel.pl oraz opracowywanie nowych funkcji i opcji w ramach serwisu www.pstravel.pl.


8 Postanowienia ogólne.

Postanowienie Umów udziału w podróży zawartych z Płatnikami oraz oświadczenia zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności określonej w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych są nieważne. Niniejsze Warunki Uczestnictwa nie naruszają postanowień ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych Warunków Uczestnictwa, stanowiących integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej. Przedsiębiorca posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 788. PS Travel Polska posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 15/09/2022.

Po zapoznaniu się z Warunkami sprawdź więcej

Podobne miejsca na pstravel

Zaplanuj nową podróż

  • city break

  • odkrywanie

  • wypoczynek

  • wyszukaj

Poszukujesz pomocy, kontaktu i wskazówek?

Rezerwuj