Nowa rezerwacja?
Wspaniale!

Standardowy formularz informacyjny. Przeczytaj przed zapoznaniem się z Umową.
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. PS Travel Polska Andżelika Musztyfaga będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, PS Travel Polska Andżelika Musztyfaga posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby PS Travel Polska Andżelika Musztyfaga stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
  • Przed zawarciem Umowy udziału w podróży Podróżnicy otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
  • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
  • Podróżnicy otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki.
  • Podróżnicy mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. PS Travel Polska Andżelika Musztyfaga wykupił w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności PS Travel Polska Andżelika Musztyfaga dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL
przetransponowana do prawa krajowego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361

pstravel to bezpieczne podróże

Ponad 95% zadowolonych Podróżników*

Jesteśmy polskim organizatorem z wieloletnim doświadczeniem.

Wszyscy Podróżnicy są kompleksowo zabezpieczeni finansowo.

Ubezpieczenie i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Pomocowy

PS Travel Polska posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu Podróżników do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez Płatników. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową, która wynosi 128 489.20 zł (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.).

Wszyscy nasi Płatnicy są zabezpieczeni przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 26 listopada 2016r (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334). Cena każdej podróży zawiera wliczoną składkę, która pokrywa koszt ewentualnego powrotu do Polski lub w przypadku przerwania czy niezrealizowania podróży wypłaca zwrot środków, gdy polskie biuro podróży utraci płynność finansową.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest również stuprocentowym zabezpieczeniem kwot, wystawionych w formie voucherów, w przypadku anulacji Podróży przez Płatnika.

Sprawdź Warunki Uczestnictwa przed rezerwacją

Każda podróż z pstravel to wielkie przedsięwzięcie, które posiada swoje własne zasady. Musisz mieć zapewnione bezpieczeństwo, wygodę oraz prawa Podróżnika, które trwają od spotkania z Pilotem pstravel lub rezydentem, po bezpieczny powrót do domu.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz porozmawiać z ekspertem na temat Twojej rezerwacji, skontaktuj się z nami! Możesz napisać do nas przez kontakt w dziale Pomoc, Facebook Messenger, Instagram Direct lub czat na żywo, zadzwonić lub odwiedzić Punkt pstravel.

Sprawdź więcej

Podobne miejsca na pstravel

Zaplanuj nową podróż

  • city break

  • odkrywanie

  • wypoczynek

  • wyszukaj

Dołącz do klubu

Jeśli chcesz otrzymać najlepsze podróże wprost na Twoją skrzynkę, kody rabatowe i zniżki specjalne, dołącz do bezpłatnego członkostwa.

Poszukujesz najnowszych zniżek?

Poszukujesz pomocy, kontaktu i wskazówek?

Rezerwuj